• Veilig betalen via iDeal & Klarna
 • Handgemaakt in eigen atelier
 • Gold filled en Sterling Silver
 • Privacy Policy

  Introductie

  James&Co vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via jamesenco.nl slaan wij gegevens op wanneer jij de website bezoekt, een account aanmaakt of informatie opvraagt. Wanneer jij een bestelling plaats hebben wij deze gegevens nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes wordt afgeleverd op jouw opgegeven adres maar is het ook prettig als je de factuur per mail ontvangt en eventueel in jouw mail de verzendnotificatie krijgt van jouw pakket. In en met deze Privacy Policy leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

  Privacy Policy James&Co

  Dit is de Privacy Policy van James&Co (hierna te noemen “James&Co”, “wij,” “ons” of “onze”). James&Co is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70630968. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://jamesenco.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met jouww computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
  Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en gaat jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

  Contactgegevens James&Co

  James&Co is te bereiken via info@jamesenco.nl

  Persoonsgegevens die worden verwerkt; James&Co verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Overzicht persoonsgegevens die wij verzamelen

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer
  • Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie
   tussen James&Co en jijzelf, denk bijvoorbeeld aan e-mailverkeer.

  Log file informatie

  Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

  Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

  James&Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • James&Co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Maken wij gebruik van Cookies?

  James&Co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  James&Co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van James&Co) tussen zit.

  Nieuwsbrieven & E-mail marketing

  Indien jij je in hebt geschreven voor een nieuwsbrief via de inschrijfmodule op de website ben je akkoord gegaan met via de dubbele opt-in en heb je ons toestemming gegeven jou nieuwsbrieven te sturen waar interessante weetjes, aanbiedingen en andere communicatieuitingen in kunnen worden gestuurd. Mocht je deze nieuwsbrieven toch niet meer willen ontvangen kun jij je op ieder moment uitschrijven onder aan iedere nieuwsbrief, of stuur even een e-mail naar info@jamesenco.nl zodat wij hier zorg voor kunnen dragen.

  Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

  James&Co heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. James&Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, James&Co kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de emails tussen jou en James&Co. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jamesenco.nl

  Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

  James&Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar. Dit is een wettelijk gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst.

  Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

  Je kunt James&Co op ieder moment verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. James&Co kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met James&Co door een e-mail te sturen naar info@jamesenco.nl

  Delen van persoonsgegevens met derden

  James&Co verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien James&Co hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. James&Co zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. James&Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze zijn inmiddels afgesloten met de volgende partners & partijen:

  • Frontrend (website ontwikkeling)
  • Google (betreft Google-Analytics)
  • WordPress & Woocommerce (betreft webshop)
  • Moneybird (afhandeling facturen)
  • Pay.nl (betaalsysteem)
  • One.com (hosting server)

  Applicaties, websites en diensten van derden

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

  Wijzigingen Privacy Policy

  James&Co kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op: 22 mei 2018.

  Vragen hierover?

  Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met James&Co door een e-mail te sturen of een berichtje te sturen via Social Media. James&Co wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgendelink

  GRATIS VERZENDING
  VANAF 100 EURO

  VERZENDING MET
  TRACK &
  TRACE CODE

  EEN CADEAUTJE OM
  UIT TE PAKKEN!